Mi is az a coaching?

Mi is az a coaching?

„Azoknak a dolgoknak a többségéről, amit ma értékesnek tartunk, azt állították lehetetlenség, míg valaki megcsinálta.” Earl Nightingale

A szótárak szerint a coaching kifejezés eredeti jelentése edzés, a coaching művelője a coach pedig edzőt, szervezeti értemben azonban a coaching nem más, mint az erre kijelölt munkatársak – jellemzően a vezetők – egyénre szabott tanácsadása, vezetői fejlesztése, vezetői munkája támogatása.

A coach, mint tanácsadó a vezetőt személyre szabott programmal támogatja az előtte álló feladat megoldásában, általában olyan esetben, amikor a vezetőnek egy konkrét témában (pl. átszervezés, korszerűsítés, egy új eljárás bevezetése) nehézségei adódnak.

A coaching módszer hatékonyságát az adja, hogy a coach nem „szerződéses mindenttudó” aki jobbnál jobb szakmai ötletekkel áll elő a vezető elakadásait érintő témákban, hanemsegít neki továbblépni a változás és megvalósítás rögös útján.

Konkrét példával szemléltetve: amikor a coach a pénzügyi ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése témában coacholja a pénzügyi vezetőt, akkor nem abban ad neki tanácsot, hogyan kellene a pénzügyi ellenőrzési rendszert kialakítani – hiszen valószínűleg nincs is szakirányú felkészültsége -, hanem ahhoz segíti hozzá a vezetőt, hogy annak ötletei, meglátásai, saját maga számára elkészített akcióterve segítségével sikeresen valósítsa meg a rendszer bevezetését. Ebből következik, hogy a coachingnak igen jelentős személyiségfejlesztő hatása is van, jóllehet nem terápiáról van szó.

A coaching ülés a laikus szemlélő számára egyszerű csevegésnek tűnhet, pedig voltaképpen egy hosszabb beszélgetés a vezető és a coach között, amelynek során a vezető felismerésekre jut, oksági következtetéseket von le, és eldönti, hogyan és milyen lépésekben fog a cél felé haladni. A coach nem hoz szakmai döntéseket, de működésével hozzásegíti a döntéshozót/kat az alternatívák szakszerűbb és pontosabb figyelembe vételéhez, a helyzet tisztázásához és a vezető számára optimálisnak tűnő saját döntés tényleges meghozatalához.

A coachingban a téma alapján különböztetünk meg business coaching-ot és a life coaching-ot.

Business coaching

 • Business coaching esetében a coach kliensei a gazdasági szférából érkeznek és valamilyen üzleti probléma megoldásában, esetleg az ahhoz szükséges készségeik fejlesztésében kérik a coach segítségét. Speciális formája azexecutive coaching, amely a (felső)vezetőkkel történő munkát jelenti, ill. a skill coaching,amelynek során – általában alacsonyabb beosztásban lévő vezetőknél – egyéni alapkészség-fejlesztés történik.

Life coaching

 • Life coaching esetében a kliens általában életvezetési nehézségei miatt keres tanácsadót magának.

A fenti osztályozás elemei között rendkívül erős átfedések tapasztalhatók, a coaching egyes területei között nem beszélhetünk éles határokról.

A coaching az alábbi kérdések esetében lehet hatásos:

 • Hogyan értessem meg magam munkatársaimmal?
 • Hogyan tudnék megfelelő döntéseket hozni?
 • Hogyan kezeljem a napi konfliktusokat?
 • Elborít a stessz, mit tegyek?
 • Hogyan javíthatnám kapcsolataimat kollégáimmal?
 • Hogyan vigyek sikerre egy komplex szervezeti átalakítást?

A tapasztalatok szerint természetesen számos egyéb esetben is a segítségünkre lehet egy megbízható coach.

A coaching jellemzői

 • Először is a folyamatban harmadik személy nem vesz részt, így igen erős bizalom alakul ki a coach és kliense között, valamint a problémára is jobban tudnak összpontosítani.
 • A coaching teljes mértékben testre szabott.
 • A coaching megoldásorientált tanácsadási eszköz, előre megállapodott időkereten belül törekszik az elhatározott teendők megvalósítására, nagyban építve az ügyfél kezdeményezőképességére, elkötelezettségére.

További információkért forduljon hozzánk bizalommal.

Jelentkezzen
ingyenes
konzultációra!​

Jelentkezés

További bejegyzések