Mi is az a coaching?

“Azoknak a dolgoknak a többségéről, amit ma értékesnek tartunk, azt állították lehetetlenség, míg valaki megcsinálta.” Earl Nightingale

A szótárak szerint a coaching kifejezés eredeti jelentése edzés, a coaching művelője a coach pedig edzőt, szervezeti értemben azonban a coaching nem más, mint az erre kijelölt munkatársak – jellemzően a vezetők – egyénre szabott tanácsadása, vezetői fejlesztése, vezetői munkája támogatása.

A coach, mint tanácsadó a vezetőt személyre szabott programmal támogatja az előtte álló feladat megoldásában, általában olyan esetben, amikor a vezetőnek egy konkrét témában (pl. átszervezés, korszerűsítés, egy új eljárás bevezetése) nehézségei adódnak.

A coaching módszer hatékonyságát az adja, hogy a coach nem „szerződéses mindenttudó” aki jobbnál jobb szakmai ötletekkel áll elő a vezető elakadásait érintő témákban, hanemsegít neki továbblépni a változás és megvalósítás rögös útján.

Konkrét példával szemléltetve: amikor a coach a pénzügyi ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése témában coacholja a pénzügyi vezetőt, akkor nem abban ad neki tanácsot, hogyan kellene a pénzügyi ellenőrzési rendszert kialakítani – hiszen valószínűleg nincs is szakirányú felkészültsége -, hanem ahhoz segíti hozzá a vezetőt, hogy annak ötletei, meglátásai, saját maga számára elkészített akcióterve segítségével sikeresen valósítsa meg a rendszer bevezetését. Ebből következik, hogy a coachingnak igen jelentős személyiségfejlesztő hatása is van, jóllehet nem terápiáról van szó.

A coaching ülés a laikus szemlélő számára egyszerű csevegésnek tűnhet, pedig voltaképpen egy hosszabb beszélgetés a vezető és a coach között, amelynek során a vezető felismerésekre jut, oksági következtetéseket von le, és eldönti, hogyan és milyen lépésekben fog a cél felé haladni. A coach nem hoz szakmai döntéseket, de működésével hozzásegíti a döntéshozót/kat az alternatívák szakszerűbb és pontosabb figyelembe vételéhez, a helyzet tisztázásához és a vezető számára optimálisnak tűnő saját döntés tényleges meghozatalához.

A coachingban a téma alapján különböztetünk meg business coaching-ot és a life coaching-ot.

Business coaching

 • Business coaching esetében a coach kliensei a gazdasági szférából érkeznek és valamilyen üzleti probléma megoldásában, esetleg az ahhoz szükséges készségeik fejlesztésében kérik a coach segítségét. Speciális formája azexecutive coaching, amely a (felső)vezetőkkel történő munkát jelenti, ill. a skill coaching,amelynek során – általában alacsonyabb beosztásban lévő vezetőknél – egyéni alapkészség-fejlesztés történik.

Life coaching

 • Life coaching esetében a kliens általában életvezetési nehézségei miatt keres tanácsadót magának.

A fenti osztályozás elemei között rendkívül erős átfedések tapasztalhatók, a coaching egyes területei között nem beszélhetünk éles határokról.

A coaching az alábbi kérdések esetében lehet hatásos:

 • Hogyan értessem meg magam munkatársaimmal?
 • Hogyan tudnék megfelelő döntéseket hozni?
 • Hogyan kezeljem a napi konfliktusokat?
 • Elborít a stessz, mit tegyek?
 • Hogyan javíthatnám kapcsolataimat kollégáimmal?
 • Hogyan vigyek sikerre egy komplex szervezeti átalakítást?

A tapasztalatok szerint természetesen számos egyéb esetben is a segítségünkre lehet egy megbízható coach.

A coaching jellemzői

 • Először is a folyamatban harmadik személy nem vesz részt, így igen erős bizalom alakul ki a coach és kliense között, valamint a problémára is jobban tudnak összpontosítani.
 • A coaching teljes mértékben testre szabott.
 • A coaching megoldásorientált tanácsadási eszköz, előre megállapodott időkereten belül törekszik az elhatározott teendők megvalósítására, nagyban építve az ügyfél kezdeményezőképességére, elkötelezettségére.

További információkért forduljon hozzánk bizalommal.

Webnus

Quick contact form

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.